Het liefst maak ik persoonlijk met u kennis. Persoonlijk contact en een persoonlijke kennismaking vind ik erg belangrijk en een randvoorwaarde om een goede samenwerking met u op te (kunnen) bouwen. Om u alvast een eerste indruk te geven wie ik ben, wat ik heb gedaan en wat ik doe, zal ik mij alvast aan u voorstellen.

Net niet geboren (15 februari 1977), maar wel volledig getogen in het Oosten van het land. Sinds 2007 woon ik met veel plezier in Haaksbergen.

Mijn achtergrond is niet alleen juridisch getint. Voordat ik Nederlands recht ben gaan studeren, heb ik de HBO studie Management, Economie & Recht (MER) gevolgd en volledig afgerond. Die studie heeft mij een brede(re) basis gegeven. Ik kijk niet alleen met een juridische bril naar uw kwestie of geschil. Ik kijk daarbij ook naar de andere, vaak net zo belangrijke, bedrijfsmatige of financiële aspecten.

Na de studie Nederlands recht aan de universiteit in Nijmegen (in januari 2001afgestudeerd met de extra kwalificatie “met genoegen”), ben ik in februari 2001 gestart in de commerciële advocatuur.

Ruim twaalf jaar ben ik werkzaam geweest als advocaat bij een groot en gerenommeerd advocatenkantoor in de regio Twente. Gaandeweg heb ik mij steeds verder gespecialiseerd in het handelsrecht en ondernemingsrecht met als bijzonder aandachtsgebied het commerciële nationale en internationale contractenrecht.

Sinds 1 juli 2013 ben ik gestart met mijn eigen Rechtspraktijk. Ik heb mij (bewust) uit laten schrijven als advocaat om de volgende redenen. Ten eerste komt het in de praktijk gelukkig meestal  niet tot een procedure. Ten tweede: als het tot een procedure komt, eindigt die in acht van de tien gevallen alsnog met een schikking. Ten derde: als gemachtigde kan en mag ik u nog steeds bijstaan in procedures bij de Kantonrechter. Ten vierde:  als vrije adviseur heb ik niet te maken met de “rompslomp” en extra financiële verplichtingen van de Nederlandse Orde van Advocaten, waardoor ik dat niet in mijn tarieven hoef te verwerken. Ten vijfde: mocht het tot een procedure komen bij de rechtbank, dan werk ik samen met enkele, zeer ervaren, advocaten waardoor ik u nog steeds van dienst kan zijn.

Ik heb veel ervaring opgedaan met het adviseren en ondersteunen van ondernemers (van ZZP-er. MKB-er tot groot zakelijke cliënten), alsmede met het voeren van uiteenlopende gerechtelijke procedures. Eind 2009 heb ik de Grotius specialisatie opleiding nationaal en internationaal contracteren afgerond. Ik ben eveneens aangesloten bij de specialistenvereniging DFA (Distributie, Franchise en Agentuur).

Verder heb ik in de afgelopen jaren diverse voorlichtingsbijeenkomsten gegeven voor startende  – en ervaren ondernemers op het terrein van het contractenrecht en daarover diverse publicaties / columns geschreven (onder andere in Twente Visie en het vaktijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk).

Sinds 2007 ben ik actief als (mede)bestuurslid van de Haaksbergse Ondernemersvereniging, sectie Handel, Industrie, Bedrijven en Diensten. Tot slot ben ik (op non-profit basis) werkzaam als juridisch adviseur voor de stichting Goed Afronden (een project waarbij Goede Doelen op laagdrempelige wijze worden gesteund) en als bestuurslid / juridisch adviseur bij de stichting Viking Trial (organisator van een autotoertocht door Scandinavië, gericht op de B2B rijders).

Copyright @ 2013 Rechtspraktijk Nijhoff.