Rechtspraktijk Nijhoff staat voor maatwerkoplossingen. Iedere cliënt, kwestie of geschil vraagt om een eigen en andere benadering. Dat vertaalt zich in de visie van Rechtspraktijk Nijhoff door in het kostenaspect.

Rechtspraktijk Nijhoff werkt niet met standaardtarieven of minimumtarieven. Rechtspraktijk Nijhoff is flexibel als het om de tarieven of tariefafspraken gaat. Afhankelijk van uw kwestie of geschil, zijn de volgende tariefafspraken (of een mengvorm daarvan) mogelijk:

  • Fixed fee (vaste prijsafspraak): u weet van tevoren waar u aan toe bent;
  • Fee cap (tevoren vastgesteld maximumbedrag);
  • No cure no pay;
  • Van tevoren afgesproken uurtarief.

Ik huur geen (duur) kantoorpand, heb kantoor aan huis en geen personeel in dienst. Ik heb dus relatief lage overheadkosten. Daardoor kan ik mijn werkzaamheden tegen een aanmerkelijk scherper tarief verrichten dan wanneer u daarvoor naar een groot kantoor zou stappen, ook wanneer ik werk op basis van uurtarief

Bij de grote kantoren liggen de tarieven voor de specialistische werkzaamheden die Rechtspraktijk Nijhoff verricht al snel tussen de € 250,– en € 300,– (ex b.t.w. en dergelijke). Rechtspraktijk Nijhoff verricht nagenoeg dezelfde werkzaamheden voor een tarief dat, afhankelijk van de soort kwestie of geschil, ligt tussen de € 125,– en € 195,– (exclusief b.t.w. en overige kosten).

Neemt u gerust vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden!

Copyright @ 2013 Rechtspraktijk Nijhoff.